Judaica artist Julie Staller Pentelnik - Ketubahs, Judaic Art, Commissions

Call 513-218-6359

Shehechiyanu – Julie Staller Pentelnik

Shehechiyanu – Julie Staller Pentelnik

Shehechiyanu - Julie Staller Pentelnik

Shehechiyanu – Julie Staller Pentelnik